Voor onderzoek en kunsten

For research and arts

FORUM+ houdt het midden tussen een academisch tijdschrift en een culturele periodiek. Het tijdschrift biedt ruimte voor wetenschappelijke artikelen, artistieke teksten en beschouwende essays.

Ontdek FORUM+

Lente 2018

Dit nummer van FORUM+ bevat een meer dan behartenswaardige bijdrage over de relatie tussen artistiek en wetenschappelijk onderzoek, met name in de humanities. Het gebeurt regelmatig genoeg dat de kunst de wetenschap uitdaagt. Want tegelijk blijkt dat er nog heel wat misverstanden bestaan over de relatie tussen wetenschap en kunst, althans wat onderzoek betreft.
Ontdek dit nummer

Vorige nummers

Bekijk alle nummers

Wat is FORUM+?

FORUM+ is het peerreviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Naast wetenschappelijke artikelen biedt het ruimte voor artistieke bijdragen, beschouwende essays en recensies.
Meer lezen

OPROEP VOOR BIJDRAGEN

Tekenen als methode / drawing as method

De redactie van FORUM+ lanceert een oproep voor bijdragen in een dossier rond tekenen. We verzamelen bijdragen die tekenen in de actualiteit plaatsen.

Tekenen wordt van oudsher gezien als de moeder van alle kunsten. Het is de meest traditionele artistieke techniek, en het meest directe en spontane middel tot artistieke expressie. Tekenen staat niet toevallig al eeuwenlang centraal in heel wat opleidingen binnen de beeldende kunsten en de ontwerpwetenschappen. Daar wordt het als pedagogische tool ingezet. Tekenen leert je kijken, is een wijze van denken en zet aan tot handelen. Tekenen biedt ook mogelijkheden op cross-disciplinair vlak, denk aan projecten tussen de kunsten en de medische wetenschappen, waarbij dissecties getekend of medisch geïllustreerd worden via tekeningen. Ook in muziek en dans speelt tekenen een belangrijke rol, bijvoorbeeld met betrekking tot muziek- of dansnotatie.
Met de toenemende aandacht voor onderzoek binnen de kunsten, zien we ook een toenemende aandacht voor tekenen als onderzoek, waarbij het tekenen een handeling is, een methode, een essentieel deel van een artistiek onderzoeksproces. Het is een creatieve tool binnen een methodologie, een non-verbaal instrument dat uitdrukking geeft aan ervaringen, percepties en denkprocessen.
Voor dit themanummer willen we bijdragen verzamelen over tekenen als pedagogisch instrument en over tekenen als onderzoeksinstrument. De redactie verwelkomt bijdragen uit alle mogelijke disciplines: beeldende kunsten, onderwijskunde, dans, muziek, drama, ontwerpende wetenschappen, medische wetenschappen, etc. Zowel beeldende als tekstuele bijdragen zijn mogelijk.

Voorstellen voor artikelen (3000-5000 woorden) en beeldende bijdragen (3 spreads / 6 pagina’s) kunnen uiterlijk tot 15 september 2018 aan de redactie worden voorgelegd, per e-mail aan art&research@ap.be . Deze bijdragen zullen vervolgens aan peerreview worden onderworpen. Auteursrichtlijnen en een template voor artikelen kunnen gedownload worden via www.forum-online.be/publiceer-in-forum.

Abonnees van FORUM+ ontvangen gratis een editie van Track Report

Track Report is een flexibele papieren presentatieruimte voor onderzoek in de kunsten, uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De vorm en inhoud van elk cahier is wisselend en afhankelijk van de kunstenaar/auteur die de publicatie invult.
Samen met het zomernummer ontvangen FORUM+ abonnees DELITE ELITE. Poetical Tendencies in Graffiti Art, door kunstenaar en auteur Ben Brohanszky. Brohanszky toont conceptuele graffiti in Antwerpen en daarbuiten. Zijn visuele verslag onderbouwt hij met documentatiemateriaal en interviews. Zo plaatst hij de werken in een kunsthistorische en theoretische context. Het is de eerste keer dat conceptuele graffiti zo uitvoerig wordt onderzocht.

Abonneer je voor 1 juni nog op de gedrukte edititie van FORUM+ en ontvang bij het zomernummer DELITE ELITE. Poetical Tendencies in Graffiti Art. Een abonnement op de gedrukte edities van FORUM+. Jaarlijks krijg je voor €15, (als student), € 25, (als particulier) of €60, (als instelling) de drie gedrukte edities per post toegestuurd. Om een abonnement te kopen, te verlengen of voor meer informatie neemt u contact op met abonnementen@aup.nl.

Met dank aan