Oproep

TEKENEN ALS METHODE / DRAWING AS METHOD

(c) ARTICULATE 2016, Kaat Somers

Oproep voor bijdragen
[English below]

De redactie van FORUM+ lanceert een oproep voor bijdragen in een dossier rond tekenen. We verzamelen bijdragen die tekenen in de actualiteit plaatsen.

Tekenen wordt van oudsher gezien als de moeder van alle kunsten. Het is de meest traditionele artistieke techniek, en het meest directe en spontane middel tot artistieke expressie. Tekenen staat niet toevallig al eeuwenlang centraal in heel wat opleidingen binnen de beeldende kunsten en de ontwerpwetenschappen. Daar wordt het als pedagogische tool ingezet. Tekenen leert je kijken, is een wijze van denken en zet aan tot handelen. Tekenen biedt ook mogelijkheden op cross-disciplinair vlak, denk aan projecten tussen de kunsten en de medische wetenschappen, waarbij dissecties getekend of medisch geïllustreerd worden via tekeningen. Ook in muziek en dans speelt tekenen een belangrijke rol, bijvoorbeeld met betrekking tot muziek- of dansnotatie.
Met de toenemende aandacht voor onderzoek binnen de kunsten, zien we ook een toenemende aandacht voor tekenen als onderzoek, waarbij het tekenen een handeling is, een methode, een essentieel deel van een artistiek onderzoeksproces. Het is een creatieve tool binnen een methodologie, een non-verbaal instrument dat uitdrukking geeft aan ervaringen, percepties en denkprocessen.
Voor dit themanummer willen we bijdragen verzamelen over tekenen als pedagogisch instrument en over tekenen als onderzoeksinstrument. De redactie verwelkomt bijdragen uit alle mogelijke disciplines: beeldende kunsten, onderwijskunde, dans, muziek, drama, ontwerpende wetenschappen, medische wetenschappen, etc. Zowel beeldende als tekstuele bijdragen zijn mogelijk.

Voorstellen voor artikelen (3000-5000 woorden) en beeldende bijdragen (3 spreads / 6 pagina’s) kunnen uiterlijk tot 15 september 2018 aan de redactie worden voorgelegd, per e-mail aan art&research@ap.be . Deze bijdragen zullen vervolgens aan peerreview worden onderworpen.
Auteursrichtlijnen en een template voor artikelen kunnen gedownload worden via www.forum-online.be/publiceer-in-forum.

-----------------------------------------------------------

Call for contributions

The editors of FORUM+ are calling for contributions to a themed issue on drawing. We are seeking contributions that put drawing in a contemporary context.

Drawing has long been seen as the mother of all arts. It is the most traditional art technique and the most direct and spontaneous means of artistic expression. It is no coincidence that drawing has long been a central element of the training offered by the academies and schools concerned with the plastics arts and design. In such places it becomes a tool for instruction. Drawing teaches you to observe, it is a way of thinking and a spur to action. Drawing also offers opportunities across disciplines, just think of those projects that embrace both drawing and medicine, in which dissections are drawn or medically illustrated by means of drawings. In music and dance too, drawing plays an important role, in connection for example with musical and dance notation.
The increasing interest in research in the arts, has also meant a growing interest in drawing as research, where drawing is an action, a method and an essential part of the artistic research process. It is a creative tool in a methodology, a non-verbal instrument that gives expression to experience, perception and thinking processes.
This special themed edition will concentrate on drawing as an educational instrument and as a research tool. The editors look forward to receiving contributions from as many different disciplines as possible including the plastic arts, education, dance, music, drama, design, medicine, and so on. Contributions may be both in illustrated or text form.

Proposals for articles (3000 to 5000 words) and graphic contributions (3 spreads / 6 pages) should be received by the editors by email at the latest by 15 September 2018: email address art&research@ap.be. The contributions will then be sent for peer review.
Author guidelines and a template for articles (in Dutch) can be downloaded from www.forum-online.be/publiceer-in-forum.