Ex Libris en erfgoed

Dankzij de Ex librisrubriek in FORUM+ is het intussen geen geheim meer dat de Antwerpse Conservatoriumbibliotheek een onschatbare bron is voor cultureel onderzoek.

← Terug naar overzicht

Van ‘versche mosselen’ en ‘warme pataters’: een stratenroep uit 1752, of de klank van een stad

Jan Dewilde

Het genre van de straat- of marktroep ontstond al in de dertiende eeuw en gaat terug op de deels geroepen, deels gezongen slagzinnen van marktkramers en venters.

Lees dit artikel →

Een boek met dodelijke gevolgen: Lexikon der Juden in der Musik

Jan Dewilde

Goebbels vaardigde, als hoofd van de Reichskulturkammer, een zwarte lijst uit van 108 verboden componisten, meteen het begin van een doorgedreven nazicensuur in het domein van de muziek.

Lees dit artikel →

Gevonden! Vier partituren, vijf (?) composities van Gaspare Spontini

Jan Dewilde

Een uitzonderlijke partiturenvondst, die door het Nederlandse tijdschrift Luister werd omschreven als ‘de grootste muziekhistorische vondst van de eenentwintigste eeuw’.

Lees dit artikel →

Theaterdecors van Giuseppe Galli Bibiena: op het snijvlak van scenografie en architectuur

Jan Dewilde

Wat de Bachfamilie betekent voor de muziek, dat is de Galli Bibienadynastie voor het theater: generaties lang zouden deze families, elk op hun domein, de toon aangeven.

Lees dit artikel →

Het bal van Emma en de charleston van Magritte: Brusselse partituurillustraties

Jan Dewilde

1863 is een mijlpaal in de geschiedenis van de muziekdrukkunst: Carl Gottlieb Röder lukte er in dat jaar als eerste in om het lithografisch drukken succesvol bij partituren toe te passen.

Lees dit artikel →

In de marge van het erfgoedbeleid. Het muziekerfgoed in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Hannah Aelvoet

Hoewel de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen een uitgebreide collectie muziekerfgoed beheert en in toenemende mate een erfgoedwerking ontplooit, wordt ze enkel gehonoreerd als hogeschoolbibliotheek.

Lees dit artikel →

De Lady Erskine Canzonettas van Willem De Fesch

Jan Dewilde

De muzikale ontdekkingsreiziger Charles Burney noemde hem een Duitser, maar Willem De Fesch (1687-1761) was, in het prenationale Europa, een ware kosmopoliet. Zijn ouders stamden uit Luik, maar hij werd in Alkmaar geboren; hij kreeg zijn opleiding vermoedelijk in Luik, ...

Lees dit artikel →

Het manuscript als teletijdmachine

Jan Dewilde

De vioolsonate van Albert Huybrechts De autograaf van de Sonate pour violon et piano van Albert Huybrechts, Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen, KVC 17071 Niets brengt je dichter bij een componist en zijn muziek dan zijn handschrift. Autografische muziekpartituren combineren schrijven én t...

Lees dit artikel →