Feit als fictie

Dit dossier verzamelt bijdragen van en over kunstenaars die in hun onderzoek de grens aftasten tussen documentaire en fictie. Vaak staat net de dubbelzinnige verhouding tussen documentaire en verbeelding centraal in dit werk. Deze kunstenaars baseren zich voor hun onderzoek op historische bronnen, mondelinge getuigenissen en archiefmateriaal. Toch is het resultaat geen documentaire kunst in de strikte zin van het woord. Deze kunstenaars vertalen hun bronnen naar een artistiek universum en vertroebelen zo moedwillig de grenzen tussen wat we gemeenzaam beschouwen als fictie en werkelijkheid. Centraal in de reeks staat de vraag naar de verhouding tussen feit en fictie, twee begrippen die in het huidige post-truth klimaat grondig herdacht dienen te worden.

← Terug naar overzicht

Verbeeldingen van de werkelijkheid. Verleden, heden en toekomst in een theatraal kader

Nele Wynants

De artistieke projecten van Thomas Bellinck, Elly Van Eeghem en Chokri en Zouzou Ben Chikha hebben met elkaar gemeen dat ze telkens vertrekken van reëel, historisch bronnenmateriaal. Toch is het resultaat geen documentair theater in de enge zin van het woord.

Lees dit artikel →

De vergeefse ontsnapping uit het ik

Ludovik Vermeersch

Met de creatie van een alter ego roept de kunstenaar een medeplichtige in het leven die net zo goed in een rivaal kan veranderen.

Lees dit artikel →

Epidermis II

Charlotte Lybeer

As a photographer Lybeer combines the curiosity of the journalist researching actual phenomena, the empathy of the detective infiltrating enclosed worlds, and the sensibility to capture the way fiction transforms reality.

Lees dit artikel →