Editoriaal

I Had a Dream…

Marcel Cobussen

At present, artistic research can draw on many already existing research methods, methods tried and tested in the natural sciences, social sciences, or humanities. In and through art, in and through artistic research, in and through artistic explorations and experimentations, however, these methods can also be rethought, rethought as a form of cultural cannibalism or antropofagia.

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Op weg naar een vruchtbare vallei. Over methoden en methodologieën in artistiek onderzoek

Falk Hübner en Joost Vanmaele

Onderzoek in de kunsten is de laatste decennia sterk gegroeid aan de kunsthogescholen en universiteiten: de herformulering van de artistieke praktijk als een onderzoekspraktijk (‘alle kunst is onderzoek’) heeft in toenemende mate plaatsgemaakt voor de actieve uitdieping van kunst als een ...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

The constellation of things and practices. Pluralistic paths in artistic research methodology

Adilia Yip

Artistieke onderzoeksmethodologie is pluralistisch, veranderlijk en buigzaam. Ze vormt een constellatie van onderzoeksdingen en -praktijken die een veelheid aan opties en mogelijkheden in zich dragen. Er is bovendien een dualistisch concept op gestoeld: het vooraf uitgestippelde pad bepaald door de ...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Video als stimulus. De mogelijkheden van de Stimulated Recall Methode in de artistieke onderzoekpraktijk

Esther Schopman

Het registreren of documenteren van een performance zal voor uitvoerend kunstenaars niet vreemd zijn. Minder bekend is waarschijnlijk het inzetten van een video-opname om zoveel mogelijk gedachten te activeren die door het hoofd speelden tijdens de performance. Deze onderzoekmethode wordt ...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Unpacking the self. Autobiography as a means to find hidden narratives

Manju Sharma

In dit essay buigt beeldend kunstenaar en schrijfster Manju Sharma zich over het gebruik van autobiografie als een methodologie om in de beeldende kunsten aan storytelling te doen. Ze focust op de methodes die ze aanwendt om het ‘ik’ te verk...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Teamwork in songwriting. Co-creation as a method for multilingual songwriting

Ronja Maltzahn

In dit artikel gaat Ronja Maltzahn dieper in op voorbeelden en ervaringen van cocreatie als een methode om tot meertalige songwriting en muzikale vertaling te komen. Ze maakt een onderscheid tussen een hiërarchisch en een niet-hiërarchisch perspectief – wat ze w...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Vijf reflecties. Over schrijven, archiefonderzoek en associatieve preoccupaties

Hannah Van Hove

In vijf reflecties verkent Hannah Van Hove, vanuit haar eigen schrijf- en onderzoekservaringen, wat het betekent om in het onderzoeksproces de ‘ik’, meestal ogenschijnlijk weggecijferd in academische teksten, te benadrukken. Een centrale vraag bij deze bedenkingen betreft de invloed van de o...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Are there things only artists can do? Archiving through a treadmill

Carolina Bonfim

Dit artikel deelt de methodes en strategieën van het praktijkgeoriënteerde onderzoeksproject Ninety movements on TECHNOGYM G6508D. Het onderzoek ontleedt lopen als activiteit in al zijn dimensies door het unieke en persoonlijke in elk gebaar en elke manier va...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Customizing a methodological approach. Researching Giacinto Scelsi’s performance practice through animated scores

Marco Fusi

Dit artikel zoomt in op het definiëren en vervolgens toepassen van de onderzoeksmethodologie die Marco Fusi aanwendde om het creatieve proces van de Italiaanse componist en dichter Giacinto Scelsi te bestuderen. De gebruikte methode is bewust zo ontwikkeld dat z...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Kannibalistisch kabaal. Een wansmakelijk recept voor artistieke benadering en kladderij

Joeri Verbesselt

In deze bijdrage experimenteert Joeri Verbesselt met de troop van de kannibaal om over de positie van de kunstenaar binnen de hedendaagse (populaire) cultuur te reflecteren. Hij haalt zijn ingrediënten enerzijds uit de westerse geschiedenis van kannibalisme. Maar anderzijds b...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Presentatie als methode. Naar een geïntegreerde benadering van disseminatie in artistiek onderzoek

Mariske Broeckmeyer

Net als in meer traditioneel academisch wetenschappelijk onderzoek wordt de artistiek onderzoeker vaak verzocht zijn of haar methodiek te duiden. Zowel een talige als een artistieke flexibiliteit blijkt noodzakelijk om te kunnen resoneren met een divers publiek uit uiteenlopende contexten. ...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

De expo en de exposant. Reflecties bij de expo Poetas Sin Alfabeto

Jan Vromman

Met zijn tweeën een tentoonstelling bouwen, uitgaande van het idee dat beide kunstenaars niet naast elkaar werken, maar hetzelfde verhaal dienen. Dat was het eenvoudige opzet van Poetas Sin Alfabeto. Documentairemaker Jan Vromman en danser Vincent Dunoyer sloegen de h...

Lees dit artikel →

Recensie

Artistic research: ‘Though this be madness, yet there is method in ‘t’

Vincent Meelberg

Artistic research, being a relatively young academic discipline, is sometimes characterized as being ‘methodless’. Artistic research has no method, some maintain, and instead proceeds from an intuitive, informal basis, and therefore cannot be considered a proper scholarly practice. If this inde...

Lees dit artikel →

Recensie

Voorbij representatie: zoeken naar nieuwe vormen van kennis

Zeynep Kubat

Hoe kan academisch onderzoek losbreken uit zijn rigide kaders van representatie en zelfbevestiging, en meer openstaan voor ervaringsgerichte vormen van kennis en onze wereld in al haar multisensoriële facetten? Het concept van de niet-representatieve theorie wordt steeds vaker naar v...

Lees dit artikel →

Recensie

Arts-based research is geen artistic research - Meer dan een woordspel

Klaas Tindemans

Onderzoek levert kennis op, laten we daarvan uitgaan. Discussies over artistiek onderzoek draaien vervolgens vaak rond de vraag of een artistieke methode een ander soort kennis oplevert. Neem bijvoorbeeld onderzoek over de lichamelijkheid van de toneelspeler. Levert dat iets anders ...

Lees dit artikel →

Recensie

Artistic research … Where to start? – Why not with a handbook?

Falk Hübner

As the various contributions to this thematic issue on methods undoubtedly show, it is safe to say that both the discipline of research in and through the arts, as well as the discourse on methods within the discipline are still ...

Lees dit artikel →

Dossier Onderzoeksmethoden in de kunsten

Pathways to a fertile valley. On methods and methodologies in artistic research

Falk Hübner & Joost Vanmaele

Onderzoek in de kunsten is de laatste decennia sterk gegroeid aan de kunsthogescholen en universiteiten: de herformulering van de artistieke praktijk als een onderzoekspraktijk (‘alle kunst is onderzoek’) heeft in toenemende mate plaatsgemaakt voor de actieve uitdieping van kunst als een ...

Lees dit artikel →