Editoriaal

Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Nele Wynants

Conversatie, participatie en cocreatie, het zijn vandaag buzz words in het domein van de kunsten. FORUM+ opent daarom een dossier met bijdragen over verschillende vormen van artistieke samenwerking en gedeeld auteurschap, maar ook sociale samenwerkingen tussen kunstenaars en burgers in participatieve kunst of bij sociaal-artistieke projecten.

Lees dit artikel →

Dossier Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Wanneer politiek onvermijdelijk wordt

Hanka Otte en Pascal Gielen

In dit artikel belichten Hanka Otte en Pascal Gielen het onderscheid tussen gemeenschapskunst en gemene kunst, beter bekend als community art en commoning art. Hun stelling is dat gemeenschapskunst, zoals sociaal-artistieke projecten, deels gesubsidieerd worden omdat ze de maatschappelijke status ...

Lees dit artikel →

Dossier Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Ontwerp voor debat: De rol van vernaculair ontwerp voor stadsontwikkeling

Niek Kosten en Liesbeth Huybrechts

In recente debatten over stadsontwikkeling zien we een grotere vraag van individuele bewoners en burgerbewegingen naar inspraak in het beleid, ook buiten de verkiezingstijd. Dit daagt overheden, maar ook burgerbewegingen uit om op zoek te gaan naar manieren om die ...

Lees dit artikel →

Dossier conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Fotograf. Een zoektocht naar herinnering

Inne Eysermans, Ingrid Leonard en Katharina Smets

Dit audiovisueel essay is het resultaat van een experiment in het gebied tussen taal, beeld en audio. De beelden van fotograaf Ingrid Leonard worden samen gepresenteerd met tekstfragmenten van Katharina Smets en het geluid en de muziek van Inne Eysermans. ...

Lees dit artikel →

Dossier conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Rethinking biases. Een meerstemmig gesprek over postkoloniale blinde vlekken in cinema

Liesje Baltussen en Steff Nellis

Waarom is het tegenwoordig nog moeilijk om twee lichamen met verschillende huidskleur samen vast te leggen? Het is een van de blinde vlekken in het filmmaken die PRISM (2020) blootlegt.

Lees dit artikel →

Dossier Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Mantle of the Expert: Participatie en onderzoek in kunsteducatie

Bob Selderslaghs

Bij Mantle of the Expert wordt drama als leermiddel ingezet. Het is een onderwijsbenadering die werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en intussen ook voet aan de grond krijgt in Vlaanderen. Het basisidee van Mantle of the Expert is dat leer...

Lees dit artikel →

Artistiek onderzoek als een integrerende kracht: De rol van het masteronderzoek aan de Nederlandse conservatoria

Paul Craenen

In de nasleep van het Bolognaproces hebben de meeste conservatoria in Europa aanzienlijke inspanningen geleverd om onderzoek te integreren in opleidingen op masterniveau. In formele zin lijkt die integratie vandaag de dag een feit, ook al is in de concrete ...

Lees dit artikel →

Ex Libris

Uit de boekenkast van 'Madame Jeanne': Het 'Turnboek' van N.J. Cupérus

Jan Dewilde

In haar appartement op de Mechelsesteenweg in Antwerpen bewaarde de ‘oermoeder van de Vlaamse dans’ een mooie collectie van zowat 650 boeken, die vooral de nationale en internationale danswereld van de tweede helft van de vorige eeuw documenteert en becommentarieert.

Lees dit artikel →

Recensie

Te veel concept voor de artistieke praktijk?

Falk Hübner

Onderzoek in de kunsten is een groot en nog steeds groeiend veld, met diverse invullingen wat het kan zijn en hoe erover geschreven kan worden. Het door Michael Schwab uitgegeven Transpositions. Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research[^De open access-publicatie kan ...

Lees dit artikel →