FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten | for Research and Arts

FORUM+ is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen.

Opzet en doel
FORUM+ brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft daarom naar een grote toegankelijkheid op het vlak van vorm en inhoud.

Frequentie
FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).

ISSN
0779-7397

Open Access

FORUM+ wordt gepubliceerd in Diamond Open Access (DOA) onder de volgende Creative Commons-licentie: Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken (CC BY-NC-ND 4.0). De licentie staat toe artikelen te downloaden en met anderen te delen, op voorwaarde dat FORUM+ en de auteur van het artikel vermeld worden, dat het artikel niet veranderd wordt en dat het werk niet commercieel wordt ingezet.

Het overnemen van artikelen en illustraties is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De redactie heeft er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en toestemming te krijgen. Mocht je menen recht te hebben op materiaal dat in dit nummer gepubliceerd is, stuur dan een e-mail naar art&research@ap.be.

Redactie

 • Nele Wynants

  Université libre de Bruxelles & Universiteit Antwerpen

 • Timmy De Laet

  Universiteit Antwerpen

 • Julie De Smedt

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Lotte De Voeght

  Koninklijk Academie voor Schone Kunsten en Conservatorium Antwerpen

 • Willem de Wolf

  De KOE, Koninklijk Conservatorium Antwerpen & KASK Gent

 • Leen Engelen

  LUCA School of Arts & KU Leuven

 • Pascal Gielen

  ARIA, Universiteit Antwerpen

 • Matthias Heyman

  Universiteit Antwerpen

 • Falk Hübner

  HKU Utrechts Conservatorium

 • Zeynep Kubat

  Universiteit Antwerpen, Visual and Digital Cultures Research Center

 • Bas Rogiers

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Klaas Tindemans

  RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, Brussel

 • Hanne Van Dyck

  Freelance beeldend kunstenaar

 • Joost Vanmaele

  docARTES & Universiteit Leiden

 • Stefan Vanthuyne

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Kevin Voets

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Stephan Weytjens

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Katharina Smets

  Koninklijk Conservatorium & Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

Adviesredactie

 • Ruth Benschop

  Zuyd Hogeschool & Toneelacademie Maastricht

 • Joachim Ben Yakoub

  UGent & Sint Lucas Antwerpen

 • Toon Brouwers

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Anke Coumans

  MINERVA art Academie, Hanzehogeschool Groningen

 • Paul Craenen

  Koninklijk Conservatorium Den Haag

 • Bert Danckaert

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Hilde D’haeyere

  KASK School of arts Gent

 • Henk de Smaele

  Universiteit Antwerpen

 • Sarah Hendrickx

  Sint Lucas Antwerpen

 • Inge Henneman

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Marijke Hoogenboom

  Zurich University of the Arts

 • Thijs Lijster

  Rijksuniversiteit Groningen

 • Wendy Morris

  LUCA School of Arts & KU Leuven

 • Hanka Otte

  Universiteit Antwerpen / Rijksuniversiteit Groningen

 • Johan Pas

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Loes Rusch

  Universiteit Utrecht

 • Jan Steen

  KASK School of arts Gent

 • Kurt Vanhoutte

  Universiteit Antwerpen

 • Staf Vos

  CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed & Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Redactiesecretariaat

 • Nele Wynants

  Hoofdredactie

 • Julie De Smedt

  Recensies, communicatie en website

 • Lotte De Voeght

  Communicatie, beeldredactie en advertenties

 • Sien Pinxteren

  Opmaak en beeldredactie

 • Toon Vugts

  Eindredactie

 • Vrints-Kolsteren

  Vormgeving

 • Elisa Seghers

  Stage