FORUM+ voor onderzoek en kunsten

FORUM+ is een internationaal peerreviewed tijdschrift voor onderzoek in de kunsten. Het belicht de huidige stand van zaken en tendensen binnen de verschillende velden van artistiek onderzoek.

Doel

FORUM+ presenteert peerreviewed artistiek onderzoek uit verschillende vakgebieden in een open access formaat. Het is zowel online als in gedrukte vorm beschikbaar en weerspiegelt het dynamische en diverse karakter van artistiek onderzoek, een vakgebied dat wereldwijd steeds meer aan belang wint binnen het hoger kunstonderwijs.

Dialoog faciliteren staat bij FORUM+ centraal. We willen een brug slaan tussen de wereld van artistiek onderzoek en de bredere academische en maatschappelijke context. We bieden niet alleen een platform voor het delen van artistieke onderzoeksresultaten, maar willen ook kritische reflectie op methode, proces en drijfveer inspireren. Zo kunnen we creatieve benaderingen van en kritische reflecties op het voortdurend veranderende landschap van onderzoek in de kunsten stimuleren.

FORUM+ richt zich in eerste plaats op onderzoekers, docenten en studenten in het hoger kunstonderwijs over alle kunstdisciplines heen. Tegelijkertijd streeft het ernaar om actuele ontwikkelingen in artistiek onderzoek toegankelijker te maken voor een breder publiek van kunstliefhebbers. Daarom streeft FORUM+ naar een maximale toegankelijkheid op gebied van vorm en inhoud; en positioneert het zich tussen een academisch en een cultureel tijdschrift in.

Opzet

Ons bereik omvat alle kunstdisciplines, inclusief toegepaste kunsten. Het interdisciplinaire karakter van FORUM+ bevordert zowel discussies binnen specifieke disciplines als de zoektocht naar verbanden en verschillen over disciplines heen.

De belangrijkste focus van ons tijdschrift is Artistiek Onderzoek (AO): onderzoek dat voortkomt uit een artistieke praktijk. Maar onze redactieraad verwelkomt daarnaast bijdragen die verder gaan dan deze kern en die zich mengen in een breder discours over AO. We moedigen inzendingen aan die volgende onderwerpen kunnen behandelen, maar hier niet toe beperkt blijven:

+ Reflecties op methoden en methodologieën in AO.
+ Beschouwingen over de relatie tussen theorie en praktijk in AO.
+ Onderzoek over de kunsten wanneer deze voortkomt uit artistieke praktijken.
+ Discussies over hoger kunstonderwijs.
+ Kritische beoordelingen en discussies over resultaten van AO, waaronder recensies en andere vormen van kritisch engagement.

Door deze diversiteit aan onderwerpen te omarmen, willen we een vruchtbare dialoog binnen het veld van artistiek onderzoek aanmoedigen en de ontwikkeling van een artistieke onderzoeksgemeenschap steunen.

FORUM+ accepteert zowel Nederlands- als Engelstalige bijdragen die voortkomen uit origineel onderzoek. Ze ondergaan peerreview door de redactie en een adviesredactielid met relevante expertise. De redactieraad werkt samen met Belgische, Nederlandse en internationale hogescholen voor de kunsten en ziet toe op de kwaliteit en relevantie van de inzendingen.

Naast traditionele wetenschappelijke artikelen staat de redactieraad open voor een breed spectrum aan uiteenlopende bijdrage: visuele en reflectieve essays, podcasts, dialogen en meer. Onze open dossiers bevatten artikelen en bijdragen rond specifieke thema’s die leven binnen het artistiek onderzoek. Via deze gevarieerde formats wil FORUM+ de verschillende uitingen van artistiek onderzoek op zowel lokaal als internationaal niveau bevorderen en onder de aandacht brengen.

Inclusiviteit

FORUM+ hecht veel waarde aan een inclusieve werking en verwelkomt auteurs, medewerkers en lezers met diverse achtergronden en perspectieven. FORUM+ besteedt specifieke aandacht aan inclusief taalgebruik tijdens het redactieproces. Voor meer informatie en tips kan je bijvoorbeeld deze website bezoeken. Daarnaast vragen we onze auteurs om hun literatuurlijst kritisch te bevragen en een diversiteit aan bronnen en perspectieven aan bod te laten komen: Wie is vertegenwoordigd? Wat vertelt de bron (niet)? Is er gelijkwaardigheid tussen de verschillende stemmen?

De redactie blijft actief op zoek naar manieren om de (online) toegankelijkheid te vergroten. Heb je ideeën of vragen? Laat van je horen via redactie@forum-online.be.

Frequentie en spreiding

FORUM+ verschijnt twee keer per jaar (april en oktober) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP) en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA), in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA). FORUM+ heeft een oplage van ongeveer 1.300 exemplaren, die worden afgenomen door abonnees en verdeeld via ambassadeurs.

Publicatie-ethiek

Uitgever AUP en FORUM+ onderschrijven de COPE-richtlijnen (Committee on Publication Ethics) en zullen gevallen van vermoedelijk wangedrag bij onderzoek en publicatie (bijv. vervalsing, onethische experimenten, plagiaat, ongepaste beeldmanipulatie, overbodige publicatie) vervolgen.

Folio

FORUM+ maakt deel uit van de vzw Folio, die de belangen van (online) cultuurmagazines en tijdschriften behartigt en lezers laat kennismaken met een enorm aanbod aan content uit Vlaamse magazines over literatuur, kunst, cultuur en erfgoed. Zie de Foliowebsite voor meer informatie.

ISSN

0779-7397

Open access

FORUM+ wordt gepubliceerd in Diamond Open Access (DOA) onder de volgende Creative Commons-licentie: Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken (CC BY-NC-ND 4.0). De licentie staat toe artikelen te downloaden en met anderen te delen, op voorwaarde dat FORUM+ en de auteur van het artikel vermeld worden, dat het artikel niet veranderd wordt en dat het werk niet commercieel wordt ingezet. Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI's) die geregistreerd zijn bij CrossRef. Een DOI is een unieke nummerreeks die een gepubliceerd artikel identificeert.

Het overnemen van artikelen en illustraties is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De redactie heeft er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en toestemming te krijgen. Mocht je menen recht te hebben op gepubliceerd materiaal, stuur dan een e-mail naar redactie@forum-online.be

Redactiesecretariaat

 • Nele Wynants

  Hoofdredactie

 • Assia Bert

  Redactiecoördinatie, recensies, advertenties, beeldredactie

 • Elisa Seghers

  Redactiecoördinatie, website, communicatie

 • Julie De Smedt

  Communicatie-adviseur

 • Amsterdam University Press

  Eindredactie

 • Vrints-Kolsteren

  Vormgeving

 • Liese Stuer

  Opmaak en lay-out

 • Kevin Dendievel

  Web developer

Redactie

 • Nele Wynants

  Universiteit Antwerpen

 • Assia Bert

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Saddie Choua

  Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound (RITCS Brussel)

 • Timmy De Laet

  Universiteit Antwerpen

 • Lotte De Voeght

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

 • Arne De Winde

  Hogeschool PXL Hasselt

 • Henny Dörr

  HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 • Pascal Gielen

  Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA), Universiteit Antwerpen

 • Falk Hübner

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten

 • Bas Rogiers

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Elisa Seghers

  Universiteit Antwerpen | Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Klaas Tindemans

  Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound (RITCS Brussel)

 • Petra Van Brabandt

  Sint Lucas Antwerpen

 • Joost Vanmaele

  KASK & Conservatorium / School of Arts Gent | Orpheus Instituut

 • Kevin Voets

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Adviesredactie

 • Joachim Ben Yakoub

  Universiteit Gent | Sint Lucas Antwerpen

 • Ann Bessemans

  Hogeschool PXL Hasselt

 • Toon Brouwers

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Anke Coumans

  Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen

 • Paul Craenen

  Koninklijk Conservatorium Den Haag

 • Hilde D’haeyere

  KASK & Conservatorium/ School of Arts Gent

 • Julie De Smedt

  Freelance communicator

 • Willem de Wolf

  DE HOE | Koninklijk Conservatorium Antwerpen | KASK School of Arts Gent

 • Leen Engelen

  LUCA School of Arts | KU Leuven

 • Jaana Erkkilä-Hill

  University of the Arts Helsinki | University of Lapland | SAR

 • Sarah Hendrickx

  Sint Lucas Antwerpen

 • Inge Henneman

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Arne Herman

  Antwerp Symphony Orchestra

 • Matthias Heyman

  Koninklijk Conservatorium Brussel | LUCA School of Arts

 • Marijke Hoogenboom

  Zurich University of the Arts

 • Winnie Huang

  Hochschule für Musik und Tanz Köln | soundinitiative new music ensemble

 • Thijs Lijster

  Rijksuniversiteit Groningen

 • Johan Pas

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Ahilan Ratnamohan

  Robin vzw

 • Jan Steen

  KASK & Conservatorium / School of Arts Gent

 • Staf Vos

  CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed