FORUM+ voor onderzoek en kunsten

FORUM+ is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen.

Opzet en doel

FORUM+ brengt de recentste tendensen in kaart binnen onderzoek in de kunsten, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten en de maatschappelijke context waarin het tot stand komt. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven.

De kunsten worden bewust in brede zin en niet-exhaustief gedefinieerd (o.a. muziek, drama, dans, beeldende kunst, audiovisuele en toegepaste kunsten). Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor disciplinegebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De naam reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten binnen alle kunstdisciplines. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft daarom naar een grote toegankelijkheid op het vlak van vorm en inhoud.

FORUM+ publiceert Nederlandstalige of Engelstalige bijdragen die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek in de kunsten. De bijdragen ondergaan peerreview: ze worden beoordeeld door de redactie en een lid van de adviesredactie met specifieke expertise ter zake.

Naast traditionele wetenschappelijke artikelen, moedigt de redactie de diversificatie van bijdragen aan, waarbij beeldessays, beschouwende essays, recensies, podcasts, videoverslagen of interviews mogelijke publicatievormen zijn. In dossiers verzamelt FORUM+ eveneens artikelen en bijdragen rond bepaalde thema's die leven binnen het onderzoek in de kunsten. FORUM+ streeft ernaar om een uitgebreid spectrum aan mogelijkheden te bieden voor de veelheid aan vormen waarin onderzoek in de kunsten vandaag uitdrukking vindt.

Inclusiviteit

FORUM+ hecht veel waarde aan een inclusieve werking en verwelkomt auteurs, medewerkers en lezers met diverse achtergronden en perspectieven. FORUM+ besteedt specifieke aandacht aan inclusief taalgebruik tijdens het redactieproces. Voor meer informatie en tips kan je bijvoorbeeld deze website bezoeken. De redactie blijft actief op zoek naar manieren om de (online) toegankelijkheid te vergroten. Heb je ideeën? Laat van je horen via redactie@forum-online.be.

Frequentie

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (februari, mei, oktober) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP) en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA), in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).

Publicatie-ethiek

Uitgever AUP en FORUM+ onderschrijven de COPE-richtlijnen (Committee on Publication Ethics) en zullen gevallen van vermoedelijk wangedrag bij onderzoek en publicatie (bijv. vervalsing, onethische experimenten, plagiaat, ongepaste beeldmanipulatie, overbodige publicatie) vervolgen.

Folio

FORUM+ maakt deel uit van de vzw Folio, die de belangen van (online) cultuurmagazines en tijdschriften behartigt en lezers laat kennismaken met een enorm aanbod aan content uit Vlaamse magazines over literatuur, kunst, cultuur en erfgoed. Zie www.foliomagazines.be/over-folio voor meer informatie.

ISSN

0779-7397

Open access

FORUM+ wordt gepubliceerd in Diamond Open Access (DOA) onder de volgende Creative Commons-licentie: Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken (CC BY-NC-ND 4.0). De licentie staat toe artikelen te downloaden en met anderen te delen, op voorwaarde dat FORUM+ en de auteur van het artikel vermeld worden, dat het artikel niet veranderd wordt en dat het werk niet commercieel wordt ingezet. Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI's) die geregistreerd zijn bij CrossRef. Een DOI is een unieke nummerreeks die een gepubliceerd artikel identificeert.

Het overnemen van artikelen en illustraties is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De redactie heeft er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en toestemming te krijgen. Mocht je menen recht te hebben op gepubliceerd materiaal, stuur dan een e-mail naar redactie@forum-online.be

Redactiesecretariaat

 • Nele Wynants

  Hoofdredactie

 • Assia Bert

  Redactiecoördinatie, recensies, advertenties, beeldredactie

 • Elisa Seghers

  Redactiecoördinatie, website, communicatie

 • Amsterdam University Press

  Eindredactie

 • Vrints-Kolsteren

  Vormgeving

 • Liese Stuer

  Opmaak en lay-out

 • Kevin Dendievel

  Web developer

Redactie

 • Nele Wynants

  Universiteit Antwerpen

 • Assia Bert

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Saddie Choua

  Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound (RITCS Brussel)

 • Timmy De Laet

  Universiteit Antwerpen

 • Julie De Smedt

  Freelance communicator

 • Lotte De Voeght

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

 • Arne De Winde

  Hogeschool PXL Hasselt

 • Henny Dörr

  HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 • Pascal Gielen

  Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA), Universiteit Antwerpen

 • Falk Hübner

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten

 • Ahilan Ratnamohan

  Robin vzw

 • Bas Rogiers

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Elisa Seghers

  Universiteit Antwerpen | Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Katharina Smets

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen | Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

 • Klaas Tindemans

  Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound (RITCS Brussel)

 • Petra Van Brabandt

  Sint Lucas Antwerpen

 • Joost Vanmaele

  KASK & Conservatorium / School of Arts Gent | Orpheus Instituut

 • Kevin Voets

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Adviesredactie

 • Joachim Ben Yakoub

  Universiteit Gent | Sint Lucas Antwerpen

 • Ruth Benschop

  Zuyd Hogeschool, lectoraat AOK

 • Ann Bessemans

  Hogeschool PXL Hasselt

 • Toon Brouwers

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Anke Coumans

  Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen

 • Paul Craenen

  Koninklijk Conservatorium Den Haag

 • Hilde D’haeyere

  KASK & Conservatorium/ School of Arts Gent

 • Willem de Wolf

  DE HOE | Koninklijk Conservatorium Antwerpen | KASK School of Arts Gent

 • Leen Engelen

  LUCA School of Arts | KU Leuven

 • Sarah Hendrickx

  Sint Lucas Antwerpen

 • Inge Henneman

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Arne Herman

  Antwerp Symphony Orchestra

 • Matthias Heyman

  Koninklijk Conservatorium Brussel | LUCA School of Arts

 • Marijke Hoogenboom

  Zurich University of the Arts

 • Thijs Lijster

  Rijksuniversiteit Groningen

 • Hanka Otte

  Universiteit Antwerpen | Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Johan Pas

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Loes Rusch

  Universiteit Utrecht

 • Jan Steen

  KASK & Conservatorium / School of arts Gent

 • Staf Vos

  CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed