FORUM+ voor onderzoek en kunsten

FORUM+ is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen.

Opzet en doel

FORUM+ brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven.

De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst, audiovisuele en toegepaste kunsten. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft daarom naar een grote toegankelijkheid op het vlak van vorm en inhoud.

FORUM+ publiceert Nederlandstalige of Engelstalige bijdragen die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek in de kunsten.

Naast traditionele wetenschappelijke artikelen, staat de redactie open voor andersoortige bijdragen, zoals beeldessays, beschouwende essays, podcasts, of interviews. De bijdragen ondergaan peerreview. Dat betekent dat deze worden beoordeeld door de redactie en een lid van de adviesredactie met specifieke expertise ter zake. FORUM+ publiceert eveneens recensies. Op die manier biedt FORUM+ een platform voor de veelheid aan vormen waarin onderzoek in de kunsten uitdrukking vindt.

Frequentie

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP) en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA), in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).

Publication ethics

Uitgever AUP en FORUM+ onderschrijven de COPE-richtlijnen (Committee on Publication Ethics) en zullen gevallen van vermoedelijk wangedrag bij onderzoek en publicatie (bijv. vervalsing, onethische experimenten, plagiaat, ongepaste beeldmanipulatie, overbodige publicatie) vervolgen.

ISSN

0779-7397

Open access

FORUM+ wordt gepubliceerd in Diamond Open Access (DOA) onder de volgende Creative Commons-licentie: Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken (CC BY-NC-ND 4.0). De licentie staat toe artikelen te downloaden en met anderen te delen, op voorwaarde dat FORUM+ en de auteur van het artikel vermeld worden, dat het artikel niet veranderd wordt en dat het werk niet commercieel wordt ingezet. Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI's) die geregistreerd zijn bij CrossRef. Een DOI is een unieke nummerreeks die een gepubliceerd artikel identificeert.

Het overnemen van artikelen en illustraties is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De redactie heeft er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en toestemming te krijgen. Mocht je menen recht te hebben op materiaal dat in dit nummer gepubliceerd is, stuur dan een e-mail naar redactie@forum-online.be

Redactiesecretariaat

 • Nele Wynants

  Hoofdredactie

 • Assia Bert

  Redactiecoördinatie, recensies, advertenties

 • Elisa Seghers

  Redactiecoördinatie, website, communicatie

 • Liese Stuer

  Opmaak en beeldredactie

 • Amsterdam University Press

  Eindredactie

 • Kevin Dendievel

  Web developer

 • Abel Provoost

  Stage

Redactie

 • Nele Wynants

  Universiteit Antwerpen

 • Assia Bert

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Timmy De Laet

  Universiteit Antwerpen

 • Julie De Smedt

  Freelance communicator

 • Lotte De Voeght

  Koninklijk Academie voor Schone Kunsten & Conservatorium Antwerpen

 • Arne De Winde

  Hogeschool PXL Hasselt

 • Leen Engelen

  LUCA School of Arts & KU Leuven

 • Pascal Gielen

  ARIA, Universiteit Antwerpen

 • Matthias Heyman

  Koninklijk Conservatorium Brussel & LUCA School of Arts

 • Falk Hübner

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten

 • Zeynep Kubat

  Universiteit Antwerpen, Visual and Digital Cultures Research Center

 • Bas Rogiers

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Elisa Seghers

  Universiteit Antwerpen

 • Katharina Smets

  Koninklijk Conservatorium & Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

 • Klaas Tindemans

  RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, Brussel

 • Petra Van Brabandt

  Sint-Lucas Antwerpen

 • Hanne Van Dyck

  Freelance beeldend kunstenaar

 • Joost Vanmaele

  docARTES & Universiteit Leiden

 • Kevin Voets

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Adviesredactie

 • Ruth Benschop

  Zuyd Hogeschool & lectoraat AOK

 • Joachim Ben Yakoub

  UGent & Sint Lucas Antwerpen

 • Ann Bessemans

  Hogeschool PXL Hasselt

 • Toon Brouwers

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Anke Coumans

  MINERVA art Academie, Hanzehogeschool Groningen

 • Paul Craenen

  Koninklijk Conservatorium Den Haag

 • Bert Danckaert

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Willem de Wolf

  De KOE, Koninklijk Conservatorium Antwerpen & KASK Gent

 • Hilde D’haeyere

  KASK School of arts Gent

 • Sarah Hendrickx

  Sint Lucas Antwerpen

 • Inge Henneman

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Arne Herman

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Universiteit Antwerpen

 • Marijke Hoogenboom

  Zurich University of the Arts

 • Thijs Lijster

  Rijksuniversiteit Groningen

 • Hanka Otte

  Universiteit Antwerpen & Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Johan Pas

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Loes Rusch

  Universiteit Utrecht

 • Jan Steen

  KASK School of arts Gent

 • Staf Vos

  CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed

 • Stephan Weytjens

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen