Rubrieken

Onder de rubrieken vallen artikelen en bijdragen waarvan de vorm, opzet of toon regelmatig terugkomt. Auteurs worden aangemoedigd om deze rubrieken verder uit te bouwen. Elke rubriek bundelt bijdragen op een overzichtelijke manier, voor de lezer die nieuwsgierig is naar een specifieke dwarsdoorsnede van de nummers.

Artistieke bijdrage

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Via de Artistieke Bijdrage krijgt het recentste onderzoek in de kunsten een visuele kant. Kunstenaars uit alle disciplines (podiumkunsten, film, beeldende kunsten, architectuur, muziek, mode, mediakunst, ...) presenteren hun werk in een paar sprekende beelden, begeleid door enkele krachtige woorden.

Bekijk deze rubriek →

Audio/visueel

De rubriek Audio/visueel is de plaats bij uitstek voor de storyteller. Hier gidst de auteur of maker het publiek doorheen een audio/visuele neerslag van origineel onderzoek in de kunsten. De rubriek doorbreekt de grenzen van verschillende media en laat verhaal, klank en beeld elkaar ontmoeten.

Bekijk deze rubriek →

Recensie

In de rubriek Recensie worden publicaties en gebeurtenissen besproken die onlangs passeerden in het domein van onderzoek in de kunsten. Recensies worden niet louter opgevat als een bespreking, maar vooral als een opportuniteit om een bepaald topic in een ruimere context te plaatsen.

Bekijk deze rubriek →

Editoriaal

Het Editoriaal bevat een korte smaakmaker voor de bijdragen van een specifiek nummer. Daarnaast krijgt de auteur er ook de ruimte om een originele en prikkelende gedachte te delen, aan de hand van een recent artikel, een persoonlijke ervaring of een anekdote.

Bekijk deze rubriek →

Dialoog

Op zoek naar kennis uit eerste hand, gaat de auteur voor de Dialoog-rubriek in gesprek met een kunstenaar, een specialist of gewoon met zichzelf. Zo is de lezer van dichtbij getuige van het scheppingsproces van een kunstwerk of van het denkproces achter een idee.

Bekijk deze rubriek →

Ex Libris

In de rubriek Ex Libris worden bijdragen over kunst en cultureel erfgoed gebundeld, vaak rond opmerkelijke archiefstukken uit de erfgoedbibliotheek van het Antwerpse Conservatorium. Zo illustreert deze rubriek hoe spannend en vaak uiterst actueel historisch onderzoek in het domein van de kunsten kan zijn.

Bekijk deze rubriek →