Welkom bij FORUM+

FORUM+ is het tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het biedt geïnteresseerde cultuurliefhebbers een verdiepende blik op actuele tendensen in onderzoek in het domein van muziek, theater, dans, beeldende en (audio)visuele kunst.

RECENTSTE NUMMER

Lente 2021

Wat gebeurt er wanneer de kunsten uit het domein van de esthetiek treden? Onze omgang met kunst, of het nu gaat om repertoire of creatie, legt wel eens maatschappelijke rechten en onrechten bloot. Dat weet ook de kunstenaar zelf, die zich al te vaak moet begeven in het wrange niemandsland tussen vrijwillige weerspannigheid en onvrijwillige precariteit.

Hoe zit dat nu met de verwantschap tussen kunst en politieke revolutie? Nog meer vragen, en hier en daar zelfs een antwoord, in het nieuwe Lentenummer van FORUM+.

Ontdek dit nummer

FORUM+ zoekt een stagiair(e) redactie

Ben je altijd al benieuwd geweest naar de werking van een tijdschriftenredactie? Heb je een vlotte pen en oog voor detail? Vervoeg komend academiejaar onze redactie en doorloop het proces van a(rtikel) tot z(ending).

Aanvang van de stage: september/oktober 2021.

Geïnteresseerd? Stuur voor 1 september 2021 een korte motivatie en CV naar de redactie via: redactie@forum-online.be.

Download hier de volledige vacature.

Wat is FORUM+?

FORUM+ is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het biedt geïnteresseerde cultuurliefhebbers een verdiepende blik op actuele tendensen in onderzoek in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunst aan het hoger kunstenonderwijs en de universiteit.

Lees gratis online onze dossiers over tekenen, cocreatie, repertoire en artistiek eigendom; beluister inspirerende podcasts of grasduin door kritische recensies, boeiende interviews en uitdagende beeldessays.

Meer lezen
Podcast

Luister naar één van onze artikels

Voor de gelegenheid transformeerde audiokunstenaar Katharina Smets haar bijdrage in het zomernummer van FORUM+ 2018 in een beluisterbare vorm. Met behulp van archiefmateriaal en de stem van Willem de Wolf ontwikkelde ze 'Het fragiele ik', een artikel over de kracht en kwetsbaarheid van de eigen stem in, je raadt het al, podcasts.

Luister nu →

Promo!

Word nu lid en ontvang:

3 nummers van FORUM+ thuis toegestuurd per jaar én een GRATIS exemplaar van het boek When Fact is Fiction.

Nog niet overtuigd? Check dit filmpje!

Word lid! →

Vorig nummer: Winter 2021

Ook in tijden van crisis kruipt de kunst waar ze niet gaan kan. De manier waarop de kunsten zich laten organiseren, creëren en historiseren, is vaak een afspiegeling van hoe we ons als mens organiseren. Maar waar liggen de sleutels tot een duurzaam kunstenlandschap? Van paraficties en metarealiteiten tot cocreaties en businessmodellen: ontdek de nieuwe vooruitzichten in het Winternummer van FORUM+.

Ontdek dit nummer →

Herroepingsbericht bij FORUM+ (juni 2020) vol. 27, no.2, pp. 43-52.

Na een zorgvuldige analyse van het artikel getiteld "Black Antigones", gepubliceerd in volume 27 van FORUM+ voor onderzoek en kunsten (juni 2020, pp. 43-52), heeft de redactie beslist deze bijdrage in te trekken omdat de auteur een bron waarop dit artikel steunde niet overal en voldoende correct vermeld had. Het gaat meer bepaald om zowel de inleiding als een hoofdstuk van een werk geschreven door mevrouw A.L.B. van Weyenberg en uitgegeven door Brill N.V. onder de titel The Politics of Adaptation (2013). Het artikel van de heer Jans volgt ten dele de gedachtegang van het boek. Weliswaar wordt de auteur van het oorspronkelijke werk genoemd als een van de bronnen, maar dat gebeurt niet overal even consequent.

De redactie acht dit een geval van ‘slordige wetenschap’ dat indruist tegen het publicatiebeleid van FORUM+ en Amsterdam University Press. Om die reden werd besloten het artikel volledig in te trekken op de website van FORUM+ volgens de richtlijnen van COPE (Committee on Publication Ethics). FORUM+ hecht groot belang aan wetenschappelijke integriteit en de criteria van goede onderzoeks- en publicatiepraktijken, en zal de verwijzing naar de COPE-richtlijnen explicieter opnemen in de auteursrichtlijnen en op de website. 

De auteur van “Black Antigones” erkent dat het om slordigheid gaat en overweegt een aangepaste versie in te dienen waarin het aandeel van mevrouw A.L.B. van Weyenberg correct geïdentificeerd en geciteerd wordt en waarin ook het eigen oorspronkelijk onderzoek een groter aandeel krijgt.

Nele Wynants
Hoofdredacteur FORUM+

Met dank aan onze ambassadeurs