FORUM+ is het peer reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: o. a. muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA). Meer informatie:
forum-online.be/over-forum.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

· Je draait mee in de redactie en assisteert bij het maken van het tijdschrift;
· Je woont de redactievergaderingen bij en maakt een ontwerpverslag;
· Je assisteert bij de correctie van drukproeven;
· Je assisteert bij het up-to-date houden van de website en het opstellen van de nieuwsbrief;
· Je woont vergaderingen en andere activiteiten van Folio bij (koepelorganisatie van 43 culturele, literaire en erfgoedtijdschriften) als vertegenwoordiger van FORUM+;
· Je schrijft indien gewenst een recensie van een boek, cd, tentoonstelling, theater- of dansvoorstelling naar keuze;
· Je werkt een markt- of publieksonderzoek (verder) uit met ondersteuning van andere redactieleden.

PROFIEL

· Je bent geïnteresseerd in onderzoek in, van en over de kunsten;
· Je hebt een vlotte pen en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
· Je houdt van precisiewerk en hebt oog voor detail en lay-out;
· Je bent nauwkeurig, communicatief en zelfstandig;
· Je hebt eventueel al ervaring met CMS, sociale media, Mailerlite en/of grafisch ontwerp.

STAGEPERIODE

De stage kan gespreid worden over meerdere maanden, bij voorkeur over een heel academiejaar, maar dat bepalen we in onderling overleg. Aanvang van de stage: september/oktober 2023.

WAT WIJ AANBIEDEN

Door mee te draaien in de redactie van het tijdschrift krijg je een unieke kijk achter de schermen. Je breidt je professionele netwerk uit door samen te werken met onderzoekers en kunstenaars in het domein van de podiumkunsten, muziek en beeldende kunsten. Je bouwt ervaring op in de coördinatie en de workflow van een tijdschrift. We bieden je professionele begeleiding bij het schrijven van een recensie of een andere bijdrage naar keuze. Je werkt als freelancer, en je plant je uren zelf in. De stage is onbezoldigd. Redactievergaderingen vinden afwisselend in Antwerpen of online plaats.

PROCEDURE

Geïnteresseerd? Stuur voor 15 augustus 2023 je CV met motivatie en een bestaande, zelfgeschreven tekst (paper, korte beschouwing, essay) naar de redactie:
redactie@forum-online.be.

We vertrekken van een verkennend gesprek waarin we naar je interesses peilen om zo tot een geschikt stagepakket en precieze timing te komen.