← Terug naar overzicht

Herfst 2020

Dit nummer bevat een uitgebreid dossier over onderzoeksmethoden in de kunsten en kwam tot stand met medewerking van gastredacteur Falk Hübner. Het openen van een gespreksruimte is de drijfveer achter dit dossier. Kunstenaar-onderzoekers gaan de toekomst met veel inventiviteit, eigenheid, denkkracht, toewijding en waar nodig met rebelse daadkracht tegemoet.

Carolina Bonfim, Panneau IV, 2017, c-print, wood, methacrylate, 171 x 98x 5 cm, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Photo: Enrique Touriño

Onderzoeksmethoden in de kunsten Editoriaal

Ik had een droom…

Marcel Cobussen

Op dit moment kan artistiek onderzoek putten uit vele reeds bestaande onderzoeksmethoden, methoden die in de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen of geesteswetenschappen zijn beproefd en getest. In en via de kunst, in en via artistiek onderzoek, in en via artistieke exploraties en experimenten, kunnen deze methoden echter ook worden heroverwogen, heroverwogen als een vorm van cultureel kannibalisme of antropofagie.

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Op weg naar een vruchtbare vallei. Over methoden en methodologieën in artistiek onderzoek

Falk Hübner, Joost Vanmaele

Onderzoek in de kunsten is de laatste decennia sterk gegroeid aan de kunsthogescholen en universiteiten: de herformulering van de artistieke praktijk als een onderzoekspraktijk (‘alle kunst is …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

De constellatie van dingen en praktijken. Pluralistische paden in artistieke onderzoeksmethodologie

Adilia Yip

Artistieke onderzoeksmethodologie is pluralistisch, veranderlijk en buigzaam. Ze vormt een constellatie van onderzoeks dingen en - praktijken die een veelheid aan opties en mogelijkheden in zich …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Video als stimulus. De mogelijkheden van de Stimulated Recall Methode in de artistieke onderzoekpraktijk

Esther Schopman

Het registreren of documenteren van een performance zal voor uitvoerend kunstenaars niet vreemd zijn. Minder bekend is waarschijnlijk het inzetten van een video-opname om zoveel mogelijk gedachten te …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Het ‘ik’ onder de loep. Verborgen verhalen ontdekken via autobiografie

Manju Sharma

In dit essay buigt beeldend kunstenaar en schrijfster Manju Sharma zich over het gebruik van autobiografie als een methodologie om in de beeldende kunsten aan storytelling te doen. Ze focust op de …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Samenwerking in songwriting. Cocreatie als methode voor meertalig songschrijverschap

Ronja Maltzahn

In dit artikel gaat Ronja Maltzahn dieper in op voorbeelden en ervaringen van cocreatie als een methode om tot meertalige songwriting en muzikale vertaling te komen. Ze maakt een onderscheid tussen …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Vijf reflecties. Over schrijven, archiefonderzoek en associatieve preoccupaties

Hannah Van Hove

In vijf reflecties verkent Hannah Van Hove, vanuit haar eigen schrijf- en onderzoekservaringen, wat het betekent om in het onderzoeksproces de ‘ik’, meestal ogenschijnlijk weggecijferd in academische …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Zijn er dingen die alleen kunstenaars kunnen? Archiveren met een loopband

Carolina Bonfim

Dit artikel deelt de methodes en strategieën van het praktijkgeoriënteerde onderzoeksproject Ninety movements on TECHNOGYM G6508D. Het onderzoek ontleedt lopen als activiteit in al zijn dimensies …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Een methodologische benadering op maat. Giacinto Scelsi’s uitvoeringspraktijk verkennen via geanimeerde partituren

Marco Fusi

Dit artikel zoomt in op het definiëren en vervolgens toepassen van de onderzoeksmethodologie die Marco Fusi aanwendde om het creatieve proces van de Italiaanse componist en dichter Giacinto Scelsi te …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Kannibalistisch kabaal. Een wansmakelijk recept voor artistieke benadering en kladderij

Joeri Verbesselt

In deze bijdrage experimenteert Joeri Verbesselt met de troop van de kannibaal om over de positie van de kunstenaar binnen de hedendaagse (populaire) cultuur te reflecteren. Hij haalt zijn …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

Presentatie als methode. Naar een geïntegreerde benadering van disseminatie in artistiek onderzoek

Mariske Broeckmeyer

Net als in meer traditioneel academisch wetenschappelijk onderzoek wordt de artistiek onderzoeker vaak verzocht zijn of haar methodiek te duiden. Zowel een talige als een artistieke flexibiliteit …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten

De expo en de exposant. Reflecties bij de expo Poetas Sin Alfabeto

Jan Vromman

Met zijn tweeën een tentoonstelling bouwen, uitgaande van het idee dat beide kunstenaars niet naast elkaar werken, maar hetzelfde verhaal dienen. Dat was het eenvoudige opzet van Poetas Sin Alfabeto. …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten Recensie

Voorbij representatie. Zoeken naar nieuwe vormen van kennis

Zeynep Kubat

Hoe kan academisch onderzoek losbreken uit zijn rigide kaders van representatie en zelfbevestiging, en meer openstaan voor ervaringsgerichte vormen van kennis en onze wereld in al haar …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten Recensie

Arts-based research is geen artistic research. Meer dan een woordspel

Klaas Tindemans

Onderzoek levert kennis op, laten we daarvan uitgaan. Discussies over artistiek onderzoek draaien vervolgens vaak rond de vraag of een artistieke methode een ander soort kennis oplevert. Neem …

Lees dit artikel →

Onderzoeksmethoden in de kunsten Recensie

Artistiek onderzoek ... Waar te beginnen? - Waarom niet met een handboek?

Falk Hübner

Lees dit artikel →