← Terug naar overzicht

Lente 2016

© Frederik Beyens

Editoriaal

Onderzoek à l’improviste

Matthias Heyman

Jazzonderzoek in Vlaanderen, en bij uitbreiding België, is iets dat momenteel nog niet echt bloeit. Een stand van zaken is snel gemaakt. De auteur is vooralsnog de enige Belgische doctoraal onderzoeker die exclusief focust op jazz.

Lees dit artikel →

Feit als fictie

Verbeeldingen van de werkelijkheid. Verleden, heden en toekomst in een theatraal kader

Nele Wynants

De artistieke projecten van Thomas Bellinck, Elly Van Eeghem en Chokri en Zouzou Ben Chikha hebben met elkaar gemeen dat ze telkens vertrekken van reëel, historisch bronnenmateriaal. Toch is het resultaat geen documentair theater in de enge zin van het woord.

Lees dit artikel →

Gaten in de geschiedenis. Anselm Kiefer in Antwerpen

Johan Pas

Tot 18 april 2016 toont het Parijse Centre Pompidou een indrukwekkend overzicht van het werk van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer (1945). Op 29 oktober 2015 ontving Kiefer een eredoctoraat voor algemene verdiensten uit handen van de rector van de Universiteit Antwerpen.

Lees dit artikel →

In de marge van het erfgoedbeleid. Het muziekerfgoed in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Hannah Aelvoet

Hoewel de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen een uitgebreide collectie muziekerfgoed beheert en in toenemende mate een erfgoedwerking ontplooit, wordt ze enkel gehonoreerd als hogeschoolbibliotheek.

Lees dit artikel →

Albrecht Huybrechts Discovery

Albert Wise

Op zaterdag 16 april brengt deSingel Internationale Kunstcampus de Albert Huybrechts Discovery. Leven en werk van deze intrigerende Belgische componist staan dan centraal.

Lees dit artikel →

Ex Libris

Theaterdecors van Giuseppe Galli Bibiena: op het snijvlak van scenografie en architectuur

Jan Dewilde

Wat de Bachfamilie betekent voor de muziek, dat is de Galli Bibienadynastie voor het theater: generaties lang zouden deze families, elk op hun domein, de toon aangeven.

Lees dit artikel →

Recensie

J’attendrai : Danvals Histoire du jazz en Belgique

Matthias Heyman

In 26 hoofdstukken overloopt Danval de Belgische jazzgeschiedenis, en dit van de ‘prehistorie’ tot vandaag.

Lees dit artikel →

Recensie

Kunstonderzoek onderzocht

Pascal Gielen

Voor de kunstenaar is het al lang niet meer voldoende om goede kunst te maken, hij moet dit nu ook op een reflecterende manier doen. De kunstenaar van vandaag is tegelijk een goede prater. Onderzoeksvaardigheden in de kunsten kunnen daarbij helpen.

Lees dit artikel →

Recensie

Nadenken over belastinggeld voor kunst

Lode Goukens

Een thema als ‘kunst en geld’ zorgt aan de bar zeker voor verhitte discussies. Een auteur die het aandurft hierover een boek te schrijven, mag zeker bakken kritiek van betweters verwachten. Martinus Buekers, Rudi Laermans en Bart van Looy lieten zich hierdoor niet afschrikken.

Lees dit artikel →

Recensie

Kunst en machtspolitiek

Klaas Tindemans

In Polen gebeurde het onlangs nog eens: de regering bemoeide zich met de inhoud van kunst. Kunst is noch in positieve, noch in negatieve zin een politiek wapen gebleven.

Lees dit artikel →